Werk /

Brochure concept en corporate identity

Radar

Vraag

Uitwerking van de visuele identiteit

In 2015 gaven de verschillende overheden groen licht voor een grondige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren en hun context. In Oost-Vlaanderen bundelen heel wat verschillende actoren en organisaties die bijdragen aan de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context hun krachten onder de noemer RADAR. Daaronder werden verschillende programma’s opgestart: crisis, care, crosslink, connect en trajectcoördinatie. Om die hervorming ook naar buiten te brengen, was er nood aan een visuele identiteit.

Antwoord

Een eigen beeldconcept voor Radar

Met de krijtlijnen van de branding van RADAR werd concreet aan de slag gegaan. Er werden een folder per programma en een corporate presentatiemap ontworpen. De persoonlijke en/of gevoelige situatie waarrond gewerkt wordt, vraagt de nodige anonimiteit. Die anonimiteit hebben we ook in de beeldtaal verwerkt, door de personen letterlijk te maskeren met de branding van RADAR. Per programma werden beelden geselecteerd. De gebruikte beelden worden voorzien van dezelfde look & feel, zodat er eenheid ontstaat in het type beelden.

Resultaat

Alle elementen uitgelijnd op het raster

Alle elementen van de visuele identiteit van RADAR werden toegepast op alle kanalen & dragers, zowel offline (presentatiemappen en folders) als online (op de website). Het raster waarop de branding gebaseerd is, werd consistent als visuele kapstok gebruikt.